Реклама
» Соціологія для “Всеосвіти”

Соціологія для “Всеосвіти”

"http://newsglobus.in.ua/uploads/posts/2018-11/1543346402_01.jpg" class="highslide" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">

"https://vseosvita.ua/library" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">Соціологія як наука про суспільство досліджує його як цілісно функціонуючий організм в якому виникають суспільні відносини та якому притаманна певна соціальна поведінка. Вона розглядає саме людські відносини та їх вплив на формування особистості, її поведінку та свідомість, а також вивчає залежність людини від соціальної організації та культури в оточуючому середовищі.


Соціологію розділяють на макрорівень (становлення соціальної дійсності та систем на рівні великих спільнот, держав, націй, класів тощо) та макрорівень (міжособистісні стосунки у малих колективах).Функції соціології також є досить різноманітними. По-перше, це теоретико-пізнавальна, що передбачає розробку категоріального апарату, вивчення та виокремлення соціологічних законів, пізнання суспільства та пояснення його сутності. Описова функція спрямована на підбивання підсумків та систематизації отриманих даних, їх опис та запис. Інформаційна функція проявляється через донесення результатів соціологічних досліджень. Розробка прогнозів короткострокового та довгострокового характеру на основі проведених досліджень покладена на прогностичну функцію. Вдосконаленням існування соціальних процесів займається управлінська функція. Найважливішою можна визначити ідеологічну функцію, що спрямована на сприяння розвитку людини та розширення її світогляду.


Соціологія як і більшість сучасних наук поділяється на загальну та галузеві, залежно від напрямів досліджень. Загальна спрямована на взаємодію людей у сукупності всіх сфер її діяльності. Галузеві ж є чітко направленими та вивчають людські відносини в конкретних умовах (праці, побуті, медицині, економіці, релігії тощо).


Говорячи про зв'язок соціології та освіти, то тут варто виділити існування такого напряму як соціологія освіти, що займається вивченням процесів формування учнівських знань, зміною суспільної свідомості під час навчання, соціалізації та виховання особистості та взаємодії між суб’єктами освіти.


Окремо варто виділити діяльність соціальних педагогів в шкільній системі. Основна його роль – об'єднання зусиль школи, батьків та оточуючих для створення оптимальних умов для гармонійного розвитку дитини, допомога їй в процесі становлення власного «Я» та успішна її соціалізація. Особливо необхідне втручання соціального педагога, коли існують загрози нормальної життєдіяльності дитини (складні обставини в родини, неповні сім'ї, девіантна поведінка тощо).


Соціальний педагог оцінює ситуацію, може здійснювати прогнозування щодо подальшого її розвитку, консультує усі сторони групи, захищає інтереси дитини та організовує методичну роботу щодо подолання або покращення стану проблеми, яка виникла.


Сучасні ролі соціальних педагогів досить різноманітні. Це і помічники, і психотерапевти, наставники, експерти, конфліктологи, суспільні діячі тощо.


Як бачимо, соціологія просто необхідна в нашому житті для розуміння процесів людської взаємодії. Наряду з психологією вона допомагає вирішувати проблеми взаємозв’язків та різні конфліктні ситуації, в нашому випадку, в шкільному середовищі.


В даному розділі знаходяться матеріали, пов’язані як з роботою та діяльністю соціально-педагогічного спрямування, так і різні тематичні зібрання про різноплановість людських відносин в різних сферах життєдіяльності.

Комментарии -
0

Реклама